TEEMANA TUOTTAVUUS

Tuottavuuden kehittäminen työntutkimuksen menetelmin.

NetRate

NetRate on yritysten tuottavuuden kehittämiseen erikoistunut yritys. Osaamisen perusteet on rakentunut yli 20 vuoden aikana PK-teollisuuden johtotehtävissä ja johtoryhmätyöskentelyssä. 

Koulutus- ja kehittämishankkeet suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan edustajien kanssa siten, että ne ottavat huomioon yrityksen erityispiirteet ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Henkilökunnan sitoutuminen hankkeeseen on erittäin tärkeää ja siksi panostamme yhteistyöhön henkilöstön kanssa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Laaja yhteistyöverkostomme on tarvittaessa mukana tukemassa tavoitteeseen pääsyä.  

Kehittäminen vaatii jatkuvaa pitkäjänteistä yhteistyötä henkilöstön kanssa. Me tulemme mielellämme alan erikoisosaajina tukemaan tätä kehitystä. 

NetRate Oy 

Pentti Halme 

NatRate Oy Tuottavuuden kehittäminen

Palvelumme

Tuottavuuden kehityshanke

Ulkopuolisen ammattilaisen silmät saattavat huomata potentiaalin suuremmillekin tuottavuusloikille. Jos potentiaalia on uskomme sen löytävämme! Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää Teistä ja siitä miten voisimme olla avuksi.

Työntutkimus

Tiedättekö paljonko tuotannossanne on häiriöitä? Tehdäänkö työt aina parhailla menetelmillä? Tarvitsetteko luotettavia aikatietoja tuotannon virtautukseen tai tuotteiden hinnoitteluun? Teemme työntutkimukset juuri tarpeidenne mukaan kustannustehokkain menetelmin.

Tuottavuusvalmennus

Tuottavuuden jatkuva kehittäminen on yrityksille elinehto! Koko organisaation tulisi ymmärtää tuottavuuden vaikutus kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Tulemme mielellämme kertomaan tuottavuudesta ja siitä miten yrityksissä voidaan vaikuttaa sen kehitykseen.

Referenssit