Työntutkimus

Työntutkimus on yksi parhaista keinoista kehittää tuottavuutta ja sen käyttötarkoituksia onkin lukemattomia. Työntutkimus sisältää erilaisia tekniikoita, joiden avulla kerätään dataa tutkittavasta prosessista. Palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Työntutkimusta voidaan käyttää toimialasta riippumatta ja se sopii niin tuotantotyön kuin toimistotyön tuottavuuden kehittämiseen.

Ennen tutkimuksien aloittamista henkilöstölle pidetään työntutkimusinfo, missä kerrotaan työntutkimuksesta ja sen sisällöstä. Asiakkaan henkilökunta otetaan mukaan tutkimuksen suunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan myös tutkimuksen toteuttamiseen. Tulokset raportoidaan sovitulla tasolla, sekä käsitellään avoimesti henkilöstön kanssa.

Miksi käyttää työntutkimuspalvelua?

 • Työntutkimus on erittäin luotettava tapa kerätä tietoa prosesseista.
 • Kaikki tieto ja havainnot kerätään siellä, missä varsinainen työ tehdään.
 • Työntutkimuksen tuloksia on varsin vaikea lähteä kiistämään.
 • Joutuisuuden määrityksellä eliminoidaan työntekijöistä johtuvat erot.
 • Ulkopuolisen ammattilaisen kertomina asiat otetaan paremmin vastaan ja ne hyväksytään helpommin.

Esimerkkejä työntutkimuksen mahdollisista tuloksista.

 • Aikatietojen avulla asetetut realistiset tavoitteet, tuottavuuden kehitys 5 – 35 %.
 • Aikatietojen avulla tasapainotettu tuotantolinja, tuottavuuden kehitys 5 – 20 %.
 • Aikatietojen ja kehitysehdotusten avulla lyhennetty tuotannon läpimenoaika 11 – 18 %.
 • Tutkimuksen aikana havaittu krooninen häiriö, kustannussäästö 1 000 – 200 000 €.
 • Tutkimuksen aikana havaitun odotusajan käyttäminen arvoa tuottavaan työhön, kustannussäästö 1 000 – 25 000 €.
 • Tutkimuksen aikana tehty turvallisuushavainto, joka estää tapaturman, korvaamatonta.

Työntutkimuksella saadaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin.

 • Missä on tuotantomme pullonkaulat?
 • Mikä on prosessimme virtaustehokkuus?
 • Miten tuotantolinjan työvaiheiden työmäärät ovat jakautuneet?
 • Miten tuotantolinjan työvaiheet saadaan tasapainoon?
 • Miten vaihtelua voidaan vähentää?
 • Millaisia turvallisuus tai ergonomia puutteita meillä on?
 • Millaisia häiriöitä tapahtuu ja paljonko niiden selvittelyyn kuluu aikaa?
 • Millaista vaihtelua tuotantomme työmenetelmissä on?
 • Miten voisimme kehittää työmenetelmiämme?
 • Mihin aikalajeihin työaika jakautuu?
 • Mikä on koneidemme käyttöaste?
 • Mistä tuotantomme odotusajat johtuvat?
 • Millaista turhaa työtä teemme ja miten sitä voi vähentää?
 • Miten läpimenoaikoja voidaan lyhentää?
 • Miten koneen ja ihmisen vuorovaikutusta voisi parantaa?

Työnmittaus on osa työntutkimusta, aikatietoja voi käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin.

 • Tavoitteiden asettamiseen
 • Tuotteiden suunnitteluun
 • Menetelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja vaihtoehtojen valintaan
 • Koneinvestointien, tuotannon layoutin ja materiaalikäsittelyn suunnitteluun
 • Työkalujen ja jigien suunnitteluun, työpisteiden suunnitteluun
 • Resurssien suunnitteluun ja ohjaukseen
 • Tuotannon virtautukseen ja tasoittamiseen
 • Kuormituksen selvittämiseen ja työn mitoitukseen
 • Tuotannon ohjaukseen ja toimitusaikojen vahvistamiseen
 • Tuotteiden hinnoitteluun ja kustannuslaskentaan
 • Suoritukseen perustuvan palkkauksen tueksi

Työntutkimus avuksi LEAN matkalle!

Oletteko jo lähteneet kehittämään toimintaanne LEANin avulla? Työntutkimus sopii erittäin hyvin tukemaan LEAN toimintaa tuoden lisää arvokasta dataa kehitettävästä prosessista. Me osaamme arvostaa toimintaanne myös LEANin näkökannasta ja tehdä käytännöllisiä kehitysehdotuksia toimintanne parantamiseksi.

Miksi valita kumppaniksi NetRate Oy?

Teemme työntutkimukset ammattitaidolla ja työntekijät huomioon ottaen! Olemme saaneet lukemattomasti hyvää palautetta siitä, miten kehittämiseen on alettu suhtautumaan positiivisemmin, kun olemme olleet asialla. Vahvan käytännönläheisen taustamme ansiosta omaksumme asiakkaidemme prosessit nopeasti ja teemme varsin toiminnallia kehitysehdotuksia. Panostamme palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen, jotta voimme luoda asiakkaille mahdollisimman paljon arvoa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Työntutkija