Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Netrate Oy

y-tunnus: 2017876-2

Kotiniemenkatu 12

15230 Lahti

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pentti Halme

pentti.halme (at) netrate.fi

+358 50 0453305

Rekisterin nimi

NetRate Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käyttötarkoitus on NetRate Oy:n ja asiakkaiden asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi (perustaa pysyvä asiakassuhde rekisterinpitäjän ja rekisteriin merkittyjen henkilöiden välille). Lisäksi tietoja voidaan käyttää NetRate Oy:n markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös NetRate Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen sekä kehittämiseen. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi,
  • asema,
  • yritys/organisaatio,
  • y-tunnus,
  • postiosoite,
  • sähköpostiosoite,
  • puhelinnumero ja
  • muut henkilön itsensä antamat tiedot.

Yrityksessä rajoitetaan tiedon kerääminen ja käsitteleminen vain tarpeellisiin tietoihin. Tarpeeton ja vanhentunut tieto poistetaan. Yrityksessä ei käsitellä henkilöiden arkaluontoisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja voidaan saada NetRate.fi verkkosivujen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattisen päätöksentekoon.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

NetRate Oy käyttää rekisteritietojen keruussa ja ylläpidossa HubSpot-palvelua. HubSpot toimii EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa, mutta se kuuluu EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin yrityslistaukselle noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta. HubSpot-palvelussa ylläpidetään kohdassa “Rekisterin tietosisältö”. mainitut tiedot käyttäjistä. HubSpot-yrityksen tietosuoja-asetuksiin voit tutustua yhtiön sivuilla (https://legal.hubspot.com/privacy-policy).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pl. edellä mainittu HubSpot-palvelu).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterien käyttöoikeudet ovat vain henkilöillä, joiden työnkuvaan rekisterin käyttäminen kuuluu. Jokaisella käyttöoikeudellisella henkilöllä on oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun, jossa rekistereitä säilytetään. Tallennettuja tietoja, rekisterien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).